Тротоарна плоча Оптик 40
Тротоарна плоча Оптик 40

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 400 х 400 х 40 мм
Разлика на диагоналите: 2 мм
Тегло:
14 кг.
Якост на огъване: характ. > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Товар на разрушаване: характ. > 3 кН, мин. > 2,4 кН
Абсорбация на вода:  
Устойчивост на замразяване-размразяване:    загуба на маса
Устойчивост на абразия:  
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 90 бр.                                  
Кв.м в палет:  14,40 м²
Тегло палет: 1260 кг.