Тротоарна плоча ОПТИК 30 - СТОП ЛИНИЯ (Тактилна)
Тротоарна плоча ОПТИК 30 - СТОП ЛИНИЯ (Тактилна)

 Продуктът се използва за изграждане на тактилна ивица за ориентир на хора с увредено зрение. Тези ивици най-често служат за обозначаване край на тротоар или друга пешеходна зона и преминаването към зона с автомобилен трафик. Прочетете повече ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 300 х 300 х 60 мм
Разлика на диагоналите: 2 мм
Тегло:
11,5 кг.
Якост на огъване: характ. > 4 МПа, мин. > 3,2 МПа
Товар на разрушаване: характ. > 11 кН, мин. > 8,8 кН
Абсорбация на вода:  < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:  
/загуба на маса/
< 1 кг/м2
Устойчивост на абразия: 18000 мм/ 5000 мм2
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 120 бр.                                  
Кв.м в палет:  10,80 м²
Тегло палет: 1380 кг.