Чертеж PB-ASW01 / Пешеходна зона с паваж h60mm / Автомобилно натоварена зона с паваж h80mm
Чертеж PB-ASW01 / Пешеходна зона с паваж h60mm / Автомобилно натоварена зона с паваж h80mm

Описание:
- Полагане на бордюрите : Полагането започва с очертаване на желания контур. Прави се изкоп с широчина 15 - 30 см. за бетонова основа. Полага се бордюра, като се следва предварително изтеглен в права линия канап, оказващ посоката на терена.

*Магистрален БОРДЮР С15 : Бордюрът е с регула h150mm. Вкопава се до началото на регулата. Не се препоръчва полагането му легнал.
*Градински БОРДЮР С16 : Бордюрът е с регула h80mm. Вкопава се до началото на регулата.

- Полагане на паветата : Полагането се извършва върху пясъчно легло с височина 40-50мм, което позволява корекция при ръбовете на павтата, така че да се получи равна повърхнуст между съседни павета. Паветата се полагат плътно едно до друго, като фугата от 2мм между паветата се получава от дистанционерите, които има всяко едно от паветата.

- Фугиране на паважа с пясък : Подходящ пясък е зидарският, който не се препоръчва за пясъчно легло. Пясъкът (трябва да е сух) се разнася сравномерно по цялата площ на положените павета, като за 10 кв.м се използва около 20 кг. пясък. Следва заливане на терена с вода, което осигурява слягане на фугиращия пясък и положените павета.


Продукти в чертежа :

1. Паве 2Т/8 - 200х160х80mm

2. Градински БОРДЮР C15 - 1000х150х250mm

3. Паве ОПТИК 20/6 - 200х200х60mm

4. Градински БОРДЮР С16 - 500х80х160mm

5. Плоча ОПТИК 30Т/6 Водеща линия - 300х300х60mm