Паважи

Garden block - Бетонен елемент

Garden block - Бетонен елемент

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА - Бетонен елемент за стъпала и терасиране.

Размери:


 

500 х 375 х 150 мм


 

Тегло: 61 кг.
Конфигурация:  
Якост на натиск на 28-ия ден: Клас С25/30 (В30)
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 24 бр.                                
Метри в палет:  12 м
Тегло палет: 1464 кг.


Галерия