Керемиди

Капак с МАЛКО дъно - КРАЕН

Капак с МАЛКО дъно - КРАЕН
Капак с МАЛКО дъно - КРАЕН

Забележка: 

Този капак се използва за край на хоризонтално БИЛО.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА  
Вид на продукта: некоординиран допълнителен елемент /NС/
Вид на елемента: краен капак с малко дъно за координирано било /F/
Дължина: 420 мм
Широчина: 225 мм
Височина: 150 мм
Тегло:
5,800 кг
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПКОВКАТА     
 
Кв.м в палет:
няма
Брой в палет:
на бройка
Тегло палет: нямаКеремиди


Покривна система
Промоции

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ВСЕКИ КВ.М КЕРЕМИДИ ТЕХНОСИМ
НОСИ ПО 5 СТ. ЗА ТОПЪЛ ОБЯД