Керемиди

Крайна керемида Онда ДЯСНА

Крайна керемида Онда ДЯСНА
Крайна керемида Онда ДЯСНА

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА  
Вид на продукта: координиран допълнителен елемент /СО/
Вид на елемента: крайна дясна керемида
Дължина: 420 мм
Широчина: 300 мм
Разходна норма: 3 бр./м
Тегло:
6,350 кг
Вариране в размерите: съответства
Механична устойчивост: съответства
Реакция на външен огън: отговаря
Реакция на огън: отговаря
Водонепропускливост: съответства
Мразоустойчивост: съответства

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПКОВКАТА     
 
Кв.м в палет:
няма
Брой в палет:
48 бр.
Тегло палет: 304,80 кг.


Керемиди


Покривна система
Промоции

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ВСЕКИ КВ.М КЕРЕМИДИ ТЕХНОСИМ
НОСИ ПО 5 СТ. ЗА ТОПЪЛ ОБЯД