Паважи

Тухла за зидане

Тухла за зидане

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 250 х 120 х 60 мм
Тегло:
4  кг.
Конфигурация: плътна
Якост на натиск: 45 МПа/ категория II
Реакция на огън:  отговаря
Капилярна абсорбация на вода:                средно 110,5 g/,m² s⁰´⁵

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА           

 
Количество в палет: 400 бр.                                  
Кв.м в палет:  6,02 м²
Тегло палет: 1600 кг.