Паважи

Тротоарна плоча Оптик 50

Тротоарна плоча Оптик 50
Тротоарна плоча Оптик 50

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 500 х 500 х 60 мм
Разлика на диагоналите: 2 мм
Тегло:
36,33 кг.
Якост на огъване: характ. > 4 МПа, Мин. > 3,2 МПа
Товар на разрушаване: характ. > 7 кН, Мин. > 5,6 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:    загуба на маса < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия:

< 18 000 мм³  / 5000 мм²

Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 40 бр.                                  
Кв.м в палет:  10,00 м²
Тегло палет: 1453,20 кг.

 Галерия