Паважи

Тротоарна плоча Оптик 30

Тротоарна плоча Оптик 30
Тротоарна плоча Оптик 30

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 300 х 300 х 40 мм
Разлика на диагоналите: 2 мм
Тегло:
7,6 кг.
Якост на огъване: характ. > 4 МПа, мин. > 3,2 МПа
Товар на разрушаване: характ. > 4,5 кН, мин. > 3,6 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:    загуба на маса < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия:

< 18 000 мм³  / 5000 мм²

Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА                

 
Количество в палет: 180 бр.                                  
Кв.м в палет:  16,20 м²
Тегло палет: 1368 кг.


Галерия