Керемиди

Снегозадържащ елемент

Снегозадържащ елемент
Снегозадържащ елемент

ПРИЛОЖЕНИЕ
- Елемент, произведен от галванизирана стомана с дебелина 1,25мм, покрита с полиестерна боя, предназначен за предпазване от свличащи се снежни преспи.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Разходна норма:
1. ВТОРИ РЕД керемиди : На всяка керемида 1 бр.
2. ТРЕТИ РЕД керемиди : През керемида по 1 бр.
3. Следава, ЗОНАЛНО, според големината и наклона на ската. 

*ЗОНАЛНО, могат да се подсигурят допълнително зони от покрива над пешеходни алеи или зони от ската, под които, ще има помещения генериращи повече топлина. 

! Снегозадържащият елемент не се поставя на първи и последен ред керемиди.Керемиди


Покривна система
Промоции

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ВСЕКИ КВ.М КЕРЕМИДИ ТЕХНОСИМ
НОСИ ПО 5 СТ. ЗА ТОПЪЛ ОБЯД