Паважи

СЕГМЕНТЕН БЛОК на 3°

СЕГМЕНТЕН БЛОК на 3°
СЕГМЕНТЕН БЛОК на 3°

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 460 х 300 х 200 мм
Тегло:
40 кг.
Конфигурация: с една вертикална кухина
Якост на натиск: 45 MPa/ категория II
Реакция на огън: отговаря
Капилярна абсорбация на вода:               средно 110,5 g/,m² s⁰´⁵

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА          

 
Количество в палет: 32 бр.                                  
Метри в палет:  2,94 м²
Тегло палет: 1280 кг.


Галерия