Паважи

Пътна ивица

Пътна ивица
Пътна ивица

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери L x B x H: 500 х 100 х 250 мм
Тегло:
28 кг.
Якост на огъване: характ. > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване- размразяване:    загуба на маса < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: < 18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА                 

 
Количество в палет: 54 бр.                                  
Метри в палет:  27 м
Тегло палет: 1512 кг.