Керемиди

Профил Улама

Профил Улама
Профил Улама

Ламаринен профил, предпазващ покрива при уламата от вода.

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Дължина: 200 см 
Широчина: 50 см
Височина:  - 
Устойчивост: UV, студ, топлина, дъжд и сняг 

 

 

 

 Керемиди


Покривна система
Промоции

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ
ВСЕКИ КВ.М КЕРЕМИДИ ТЕХНОСИМ
НОСИ ПО 5 СТ. ЗА ТОПЪЛ ОБЯД