Паважи

Паркинг елемент

Паркинг елемент
Паркинг елемент

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 600 х 400 х 100 мм
Тегло:
31 кг.
Якост на огъване: характ. > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Товар на разрушаване: характ. > 4,5 кН, мин. > 3,6 кН
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:  загуба на маса < 1 кг/ м² 
Устойчивост на абразия: < 18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА              

 
Количество в палет: 40 бр.                                  
Кв.м в палет:  9,59 м²
Тегло палет: 1240 кг.


Галерия