Паважи

Паве 2Т/10, с микрофаска

Паве 2Т/10, с микрофаска
Паве 2Т/10, с микрофаска

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 200 х 160 х 100 мм
Тегло:
5,8 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характ. > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: >250 Н/мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:    загуба на маса < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия:

< 18 000 мм³  / 5000 мм²

Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 231 бр.                                  
Кв.м в палет:  6,42 м²
Тегло палет: 1339,80 кг.


Галерия