Паважи

Паве Оптик 20 Pebbels - МИТИ

Паве Оптик 20 Pebbels - МИТИ
Паве Оптик 20 Pebbels - МИТИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 200 х 200 х 60 мм
Тегло:
5,5 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характ. > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: > 250 Н / мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:    /загуба на маса/ < 1 кг / м2
Устойчивост на абразия:  < 18000 мм3 / 5000 мм2
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 300 бр.                                  
Кв.м в палет:  12,00 м²
Тегло палет: 1650 кг.