Паважи

Паве ДОМИНО/8, с микрофаска

Паве ДОМИНО/8, с микрофаска
Паве ДОМИНО/8, с микрофаска

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 200 х 100 х 80 мм
Тегло:
3,7 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характ. > 3,6 MPa, мин. > 2,9 MPa
Критично натоварване: > 250 N / мм
Абсорбация на вода:  < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:    загуба на маса
Устойчивост на абразия: < 18000 мм3 / 5000 мм2
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 432 бр.                                  
Кв.м в палет:  8,64 м²
Тегло палет: 1610.40 кг.