Паважи

Паве ВЪЛНА/6

Паве ВЪЛНА/6
Паве ВЪЛНА/6

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери: 240 х 120 х 60 мм
Тегло:
3,6 кг.
Устойчивост на опън при разцепване: характ. > 3,6 МПа, мин. > 2,9 МПа
Критично натоварване: >250 Н/мм
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:    загуба на маса < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия:

< 18 000 мм³  / 5000 мм²

Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 400 бр.                                  
Кв.м в палет:  11,43 м²
Тегло палет: 1440 кг.


Галерия