Паважи

Градински бордюр С16/50 - Регула 80мм

Градински бордюр С16/50 - Регула 80мм
Градински бордюр С16/50 - Регула 80мм

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

 
Размери L x B x H: 500 х 80 х 160 мм
Регула: 80 мм
Тегло:
13 кг.
Якост на огъване: характ. > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Абсорбация на вода: < 6 %
Устойчивост на замразяване-размразяване:     загуба на маса < 1 кг/ м²
Устойчивост на абразия: < 18 000 мм³  / 5000 мм²
Устойчивост на приплъзване: отговаря
Дълготрайност: отговаря
Незапалим материал: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА                 

 
Количество в палет: 96 бр.                                  
Метри в палет:  48 м
Тегло палет: 1248 кг.

 

 Галерия