Паважи

Бетонов улей

Бетонов улей

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА                      
Размери: 500 х 400 х 65 мм
Тегло:
21,2 кг.
Якост на огъване: характ. > 3,5 МПа, мин. > 2,8 МПа
Абсорбация на вода: <6%
Дълготрайност: отговаря

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАКОВКАТА               

 
Количество в палет: 60 бр.                                  
Метри в палет:  30 м
Тегло палет: 1272 кг.


Галерия